Veringmeier Verkeersmanagement B.V. vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe en welke persoonsgegevens van gebruikers van deze website en onze software worden verwerkt en voor welke doeleinden.