Voorwaarden

Cadsign plugin autocad

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen/overeenkomsten zijn de onderstaande modules van de ICT∼Office Voorwaarden van toepassing.

Je hebt het programma Adobe Acrobat Reader nodig om PDF-bestanden te kunnen openen, weergeven, afdrukken en becommentariëren.

Modules ICT~Office voorwaarden

A. Module Algemeen

B. Module 1 Licentie voor programmatuur

C. Module 3 Onderhoud van programmatuur

De ICT∼Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.
Bovengenoemde modules kunt u hier downloaden.

© Veringmeier Verkeersmanagement BV