Modules

Modulaire opbouw

CADSIGN kent een modulaire opbouw, waardoor exact die modules kunnen worden aangeschaft, die nodig zijn in de dagelijkse praktijk. De verschillende modules van de software maken dat je als gebruiker het basispakket kan uitbreiden, naar gelang je behoeftes. Vooralsnog is eerst de module Basic beschikbaar.

CADSIGN Basic

Met de basismodule kan de gebruiker alles tekenen wat nodig is om een kwalitatief goed verkeersplan te maken, zoals dragers, borden, wegmarkeringen, routes en omgevingsfactoren. Er wordt gebruik gemaakt van een bibliotheek met meer dan 6000 hoogwaardig grafische symbolen die in een geladen kaart gesleept kunnen worden. Van de getekende elementen worden kenmerken met standaardwaarden vastgelegd, die door de gebruiker eenvoudig zijn aan te passen. Zodra visuele kenmerken worden veranderd zijn ze direct zichtbaar op de kaart. Binnen getekende borden kunnen symbolen en andere borden worden gesleept, waarna automatisch een nieuw samengesteld blok wordt gemaakt. De gebruiker kan zowel overzichtstekeningen als dwarsdoorsnedes tekenen. Vervolgens kan vanuit het getekende verkeersplan een overzichtslijst met hoeveelheden worden samengesteld, waarop een filterfunctie zit. De lijst kan worden geëxporteerd naar pdf-formaat, opgeslagen en geprint. Alle data wordt opgeslagen in de tekening zelf, waardoor een externe database niet nodig is.

Toekomstige modules

In 2022 komt de eerste release uit van CADSIGN-Basic. Hiermee kunnen overzichtstekeningen gemaakt worden. In de eerste helft van 2023 wordt in CADSIGN-Basic het tekenen van dwarsprofielen opgenomen.

In CADSIGN-Basic zit al een ruime collectie bewegwijzeringsborden. Portaal- en bermborden voor het hoofdwegennet zijn echter uniek en moeten steeds op maat worden samengesteld. Hiervoor zal een aanvullende module worden ontwikkeld. Ons programmeerteam zal eerst werken aan het tekenen van handwegwijzers. De release daarvan wordt eind 2023 verwacht.

© Veringmeier Verkeersmanagement BV